Privacy & Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
 7. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy Policy

Alle gegevens die door Plent BV worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De informatie die u aan Plent BV geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wanneer u aan heeft gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunt u benaderd worden door Plent, Plentbased, Plantforce of Plent Beauty Care vanuit de domeinen: Plent.nl, Plent.be, Plentbased.com, Plentbased.de, Plent.dk, Plantforce.nl, Plantforce.be, Plentbeautycare.com. Er wordt in de mail altijd de mogelijkheid geboden het abonnement op te zeggen.

Op onze websites plaatsen wij links naar websites van zakenpartners of andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Wanneer u nog vragen heeft over de privacy kunt u contact opnemen met info@plent.nl of telefonisch op 085-0608765

Disclaimer

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen. Plent BV noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit de adviezen of eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze publicatie mag worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plent BV.